zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


Erkende Holistische Opleidingen tot Coach en Consulent

Is deze masters opleiding - coaching en consulent - iets voor jou?

Heb je al een stuk weg afgelegd op het pad van zelfontplooiing en bewustwording? Wil je bovendien de opgedane levenswijsheid op een professionele manier leren doorgeven aan anderen? Dan is deze CEDEO-erkende masters opleiding iets voor jou. In deze compacte jaartraining (24 dagen verspreid over één jaar) krijg je de meest efficiënte tools en technieken uit diverse, hedendaagse coachingbenaderingen aangeleerd om een degelijke coach te worden.

Wat leer je in de opleiding?

In de coaching opleiding leer je om sterke betrokkenheid op te bouwen, met behoud van eigen grenzen. Je leert ook om je cliënt contact te laten maken met de eigen krachtbronnen en je begeleidt hem/haar om de meest fundamentele levensdoelen te kunnen realiseren. Je leert je cliënten ook om hun ondermijnende patronen te transformeren en om niet volledig verwerkte ervaringen te integreren.
De trainer geeft in deze jaaropleiding de essentie door van 30 jaar ervaring in het werken met heel diverse personen rond heel verschillende thema’s. De brede waaier van alles wat te maken heeft met bewustwording, zelfontplooiing, communicatie, emotionele intelligentie en spirituele ontwikkeling komt aan bod.

Wat is typisch voor de holistische coaching opleiding in GEA?

Deze training - coaching - is geen systeemopleiding. Je moet je niet nog eens, gedurende meerdere jaren, inwerken in een specifieke benadering of systeem. Vanaf dag 1 van de opleiding doe je (eerst bij elkaar en nadien met proefpersoenen die je niet kent) specifieke interventies om de meest werkzame en essentiële principes en processen uit heel diverse benaderingen (waaronder de cognitieve psychologie, intuïtieve ontwikkeling, Neuro-Linguistisch Programmeren, transparante communicatie, mindfulness, energiewerk, non-dualiteit…) onder de knie te krijgen. –zie: overzicht van de centrale thema’s van de opleiding.
Dit veronderstelt uiteraard van bij de start een minimaal vermogen tot zelfreflectie en een bepaalde psychische maturiteit bij alle deelnemers. Daarom is de screening van de cursisten via het intake-gesprek met de trainer zeer belangrijk. De cursisten van de voorbije 6 opleidingsjaren gaven te kennen dat de opleiding (zie: getuigenissen) hen ook aanzette om door een versneld proces van bewustzijnsgroei te gaan, waarbij alle belangrijke levensthema’s nog eens een grondige healing kregen.

Heb je voldoende achtergrond?

Niet zozeer je academische graad of het aantal cursussen en opleidingen dat je ooit gevolgd hebt, is bepalend voor het ‘klaar zijn’ voor deze opleiding coaching. Het is vooral je inzicht in je eigen functioneren en je algeheel niveau van zelfontplooiing dat doorslaggevend is. Tijdens het gratis en vrijblijvend intakegesprek wordt dit altijd duidelijk, zowel voor de trainer als voor de aspirant coach.

Welk soort coach wil jij worden?

Sedert het begrip ‘coach’ de voorbije 10 jaar steeds meer bekendheid heeft gekregen, is de drempel om aan zelfontplooiing te doen aanzienlijk verlaagd. Een mogelijk nadeel van deze trend is dat het begrip coach heel verschillende inhouden gekregen heeft.
‘Coach’ kan vandaag zowel psychotherapeut betekenen als mentor, spiritueel leraar, life-caoch, inspirator, iemand die alle levenswijsheid uit jezelf laat komen of iemand die je helpt om je energiebalans te optimaliseren, om maar enkele facetten te noemen. Al deze aspecten komen aan bod tijdens de opleiding.
De ene cursist ontpopt zich in de loop van de training vooral als specialist in het werken rond doelen via de meer oplossingsgericht benadering, anderen blijken psychotherapeutisch heel sterk te zijn. Nog anderen zijn geknipt voor de transpersoonlijke benadering. Misschien word jij een prima energetische coach, of iemand die uitstekend is om te werken rond zelfbeeld, eigenwaarde, emotionele intelligentie of grenzen. Elke cursist vindt zijn eigen combinatie.

Getuigenissen

Interessante links

www.centrumgea.be
www.nlp-opleidingen.be
www.intuitieve-ontwikkeling-opleiding.be